İptal-İade Politikası

Kullanıcılar satın aldıkları eğitim ya da danışmanlık hizmetlerine , ilgili eğitimin ya da danışmanlığın verileceği tarihten 1 hafta öncesine kadar eğitimi katılmayacağını belirterek para iadesi talebinde bulunabilirler. Yatırmış oldukları ücret en geç 30 gün içinde iade edilir. Eğitim için eğer önceden, hizmeti satın alan kullanıcı için bir otel rezervasyonu, uçak bileti, eğitim dökümanı basımı, eğitim aracı temini gibi maliyetler Tan Business School tarafından yapıldıysa, bu maliyetler, iade öncesi , Tan Business School tarafından kesilerek iade gerçekleştirilir.

Eğitimin başlamasına 1 haftadan daha az zaman kalması durumunda eğitimden kayıt silinerek para iadesi yapılmaz. Kullanıcılar bu durumda, eğitim gününe 2 gün kalaya kadar Tan Business School yetkililerine bilgi vererek, ödedikleri rakamı Tan Business School’un açacağı aynı ya da başka bir eğitime katılarak kullanabileceklerdir. Kullanıcılar satın aldıkları eğitime , eğitim günü gelmedikleri takdirde para iadesi ya da farklı bir eğitime ücretsiz katılım talebinde bulunamazlar.Bu kullanıcı için , Tan Business School özel bir eğitim programı açmak zorunda değildir. Kullanıcı, Web sitesinde tarihi belirtilmiş ve kayıt toplanan eğitimler arasından seçim yaparak telafi eğitimini alabilir. Kullanıcının, parasını ödeyip iptal ettği eğitimin yerine katılacağı yeni eğitim ücreti, önceki eğitim için ödemiş olduğu rakamdan daha az olsa bile, aradaki fark kendisine geriye ödenmez.

Ücreti ödenen fakat yerine başka bir eğitime katılmak isteyen kullanıcının, yeni eğitimin katılım kriterlerine de (yaş, deneyim, yabancı dil, vb.) uyması gerekmektedir.

Kullanıcılar, kayıt oldukları bir eğitime kendileri katılamayacakları durumda, Tan Business School yetkililerine haber vermek kaydı ile başka birini gönderebilirler.

Kullanıcılar satın aldıkları eğitimden memnuniyetsizlikleri durumunda doğrudan para iadesi talebinde bulunamazlar. Her bir eğitimin salon kirası, dökümantasyon, ikramlar, eğitmen ücreti gibi peşinen ödenen maliyetleri olması sebebiyle, eğitimden memnun kalmadığını belirten katılımcılara para iadesi yapılmaz Tan Business School kendisine kullanıcılar tarafından ifade edilen memnuniyetsizliklerin nedenlerini inceler, nesnel bir şekilde somut olarak bu nedenleri analiz eder, aynı eğitimin ve aynı eğitmenin toplam performansını memnuniyetsiz olan katılımcının değerlendirmesi ile karşılaştırır. Gerekirse aynı eğitime katılan diğer katılımcılardan, eğitmenin eski eğitimlerine katılan farklı katılımcılardan da telefon ile görüş alarak, memnuniyetsizliği teyit eder. Katılımcının şikayetinin haklılığı konusunda bir mutabakat sağlandığı taktirde müşteri memnuniyeti sağlamak için Tan Business School farklı bir eğitime ücretsiz katılım ya da gerekiyorsa para iadesine karar verebilir.

Doğrudan TBS tarafından düzenlenmeyen, yani bir üniversite ya da farklı bir eğitim kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenen programlarda iade yapılmamakta  ya da o eğitimin başvurusu sırasında belirtilecek iade şartları uygulanmaktadır.

Tan Business School , eğitimlere yeterli başvuru ya da kayıt alınamadığı durumlarda eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ödeme yapmış olan kullanıcı ya da katılımcılara, ödemiş oldukları ücret, ödeme işleminden en fazla 30 iş günü içinde iade edilir.