Yöneticiler İçin Geri Bildirim LİDERLİK VE STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün

Geribildirimi etkin bir performans aracı olarak kullanmak tüm yöneticilerin en önemli rollerinden biridir. Geribildirim basit bir süreç olmasına rağmen bir takım becerileri doğru sergilemedikçe zorlaşan ve çoğu kez de ters etkide bulunabilen bir süreç olabilir. Bu eğitimde yöneticilerin ekiplerine etkin geribildirim vererek , hem kendi yüklerini azaltmaları hem de ekip üyelerinin performansını artırmaları ve gelişimleri için temel geribildirim becerileri kazandırılacaktır.

Hedef Kitle

Yöneticiler ve Ekip Liderleri

Eğitimin Amacı

Yöneticilerin öncelikle takım üyeleri olmak üzere ilişki yönetimleri sırasında geri bildirimi güçlü bir gelişim aracı olarak kullanmalarını sağlamak, başarı ve motivasyonun sürdürülebilir olması amacıyla geri bildirim ile birlikte takdir yöntemlerini kullanmalarını teşvik etmektir.

Bu sayede, çalışan ile ilişkilerin, işbirliğinin, motivasyonun ve yönlendirmenin devamlılığını sağlamak, çatışma ya da anlaşmazlık durumlarında ilişkiyi yapıcı hale getirmek ve sağlıklı etkileşimin kurulması hedeflenmektedir. Bununla birlikte farklılıkları yönetirken, yönlendiren ya da yapıcı geri bildirimin nasıl verilebileceği, farklılıkları (kuşak, deneyim, değer ya da kişilikler) yönetirken nasıl iletişim kurulabileceği gibi konular ele alınmaktadır.

Eğitim sürecinde tanımlar ve modellerin paylaşılması sonrasında pratik uygulamaya dönük deneyimsel öğrenme modeli benimsenmektedir.


Katılım Koşulları


  • Geri Bildirime Dair Farkındalık Sağlamak
  • Geri Bildirim Sırasında Güçlü İletişim Kurabilmek
  • Derin Dinleme ve Güçlü Sormanın Geri Bildirime Etkisi
  • Etkili Geri Bildirim Unsurları
  • Geri Bildirim için Kişiyi Tanıma
  • Geri Bildirim Türleri ve Amacı
  • Farklı Geri Bildirim Modelleri
  • Başarı Faktörleri
  • İletişim Toksinlerini Kaldırmak
  • Geri Bildirim Sırasında Zihniyet Yönetimi

Banu Parlar
Koçluk Mentorluk Alan Lideri

Başvuru & Kayıt


Eğitimler hakkında sık sorulan sorulara da göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR