BAUSEM Eğitim Uzmanlığı Sertifikasyon Programı İK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SÜRESİ

84 saat / 6 hafta Cumartesi / 9:30 - 17:00 Pazar

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile yapılan bu program kurumlarda Eğitim ve Gelişim faaliyetlerini yürütmek için uzmanlık kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Eğitim  ve Gelişim faaliyetleri dünyada ve Türkiye’de kurumların en önemli İK gündemlerinden biri haline geliyor. Giderek artan kurumsal akademiler ve yapılan eğitim yatırımları da bunun bir göstergesi.

Kurumlarda eğitim ve gelişimi bilimsel ve titiz bir metodla sürdürmek belki de bu işin en zor yanı. Çalışanlara verilen eğitimlerin, iş sonuçlarını ve davranışları değiştirmesi eğitimin en büyük vaadidir. Peki yapılan eğitimler bu vaadimize istediğimiz ölçüde hizmet ediyor mu?

Bu programın amacı da, İK ve Eğitim Gelişim profesyonellerine, kurumlarına değer katacak, insanların davranışlarını, yetkinliklerini ve kurumun iş sonuçlarını etkileyecek bir eğitim yönetimi sergileyecek donanımı katılımcılara kazandırmak.

 Bu program katılacak olan eğitim gelişim ve İK Profesyonelleri, gerek kurumun eğitim gelişim sistemlerini , değer katacak bir şekilde yeniden yapılandırabilecekler, gerekse de dönemsel olarak gerçekleştirdikleri eğitimleri ihtiyaca yönelik ve kurumlarına özel olarak yapılandırabileceklerdir.

Bütüncül bir yapıyla, kurumsal hayattaki  eğitim gelişime dair tüm kritik bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmanızı vaad eden bu program, eğitimler dışında ödevler ve atölye çalışmaları ile desteklenmektedir.

Bu programın amacı, İK ve Eğitim Gelişim profesyonellerine, kurumlarına değer katacak, çalışanların davranışlarını, yetkinliklerini ve kurumun iş sonuçlarını etkileyecek bir eğitim yönetimi sergileyecek donanımı kazandırmaktır.

Program katılımcıları, gerek kurumun eğitim gelişim sistemlerini  değer katacak bir şekilde yeniden yapılandırabilecekler, gerekse de dönemsel olarak gerçekleştirdikleri eğitimleri ihtiyaca yönelik ve kurumlarına özel olarak yapılandırabileceklerdir.

 

Hedef Kitle

Bu programa kurumsal akademi  çalışanları,  İnsan Kaynakları ve Eğitim bölümleri uzmanları ile eğitim tasarım ve aktarım süreçlerinde görev alan tüm profesyoneller katılabilir. Ayrıca kurumlara eğitim gelişim hizmeti veren danışman firmalar çalışanları da programa başvurabilirler.

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı, kurumlarda çalışanların eğitim ve gelişiminden sorumlu İK ve eğitim profesyonelleri ve eğitim danışmanlık firmalarının ,  kurumsal akademilerini geliştirmeleri  ve eğitim departmanı altyapısı kurabilmeleri, yıllık ve dönemsel eğitim gelişim ihtiyaçlarını metodolojik şekilde analiz edip, ihtiyaca uygun eğitim tasarımı yapabilmeleri  ve  olcme değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini etkin şekilde kullanabilmeleri  hedeflenmektedir.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ? 

Uçtan uca eğitim uzmanlığı kazandırmayı hedefleyen bu programın sonunda katılımcılar, stratejik eğitim uzmanlığının ne olduğunu , danışman şapkası ile etkili eğitim ve gelişim ihtiyaç analizi yapabilmeyi, talep ve ihtiyacı ayrıştırabilmeyi, eğitim tasarımının inceliklerini, etkin ölçme metodolojileri oluşturarak eğitim gelişim çözümlerinin katkısını ölçebilmeyi, yetenek ve yetkinliklerin tanımını ve nasıl geliştirilebileceğini, eğitimde etkin planlama ve proje yönetiminin nasıl olması gerektiğini ve teknolojik gelişmelerin ışığında güncel eğitim kanalları ve yöntemlerinin neler olduğunu öğrenecek ve atölye çalışmaları ile uygulama fırsatına sahip olacaklardır.


Katılım Koşulları

4 yıllık üniversite mezunu olmak, kurumsal tarafta ya da danışmanlık tarafında insan kaynakları , eğitim ve gelişim çalışması yürüten herkes.

Eğitim Uzmanlığı Sertifika Programı, 8 modül ve toplamda 10 gün sürmektedir. Programda Eğitim Profesyonellerin şirkete değer katan danışman rolleri ve stratejik iş ortaklığı rolleri aktarılacak. Ardından yetişkin öğrenme prensipleri ve bilişsel süreçler öğrenme psikolojisi ekseninde katılımcılara aktarılacaktır.

Ardından kurumlarda eğitim yönetim sistemler, kurumsal akademi ve eğitim deparman yapılarının kuruluşuna dair bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

Analiz, Tasarım, Ölçme ve Değerlendirme gibi  temek fonksiyonlar her bir modülde işlenecek olup , ayrıca yetenek gelişimi ve bireysel gelişim planları konusundaki metod ve yaklaşımlar öğretilecektir.

Kurumsal eğitim birimlerinin ya da danışmanlarca kurumlara sunulan gelişim programlarının hemen hepsi ayrı bir proje gibi ele alınacağı için, katılımcıların eğitim gelişim projelerini sistematik olarak yönetebilmeleri için  eğitim gelişim projelerinin yönetimi konusundaki proje yönetim metodları kendilerine aktarılacaktır.

Program, farklı  tiplerdeki eğitim ve programların  atölye çalışması ile tasarlanarak , tüm sertifikasyon boyunca öğrenilenlerin  somut olarak beceriye dönüştüğü bir çalışma ile sona erecektir.

# Modül Adı Eğitmenler
1
Stratejik Ortak Olarak Eğitim Profesyoneli
1 Gün
Erkan Dündar
2
Eğitim ve Gelişimde Temel Fonksiyonlar ve Kurumsal Akademilere Giriş
2 Gün
Erkan Dündar
3
Kurumlarda Yetkinlik ve Yetenek Geliştirme
1 Gün
4
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
1 Gün
Erkan Dündar
5
Eğitimde İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planı Oluşturma
1 Gün
6
Eğitim Projelerinin Hayata Geçirilmesi
1 Gün
Hale Çinkaya
Erkan Dündar
7
Eğitim Tasarımı ve Öğretim Metod ve Araçları
1 Gün
Erkan Dündar
8
Eğitim Uygulama Atölyesi
2 gün
9
Anlatma Öğret
1 Gün
Erkan Dündar
Erkan Dündar
Kurucu Partner - Eğitim ve Kurumsal Akademiler Alan Lideri

Başvuru & Kayıt


Eğitimler hakkında sık sorulan sorulara da göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR