BAUSEM İK İş Ortaklığı Sertifikasyon Programı İK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SÜRESİ

7 Hafta Sonu - 84 Saat Cumartesi-Pazar

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile düzenelen bu programın amacı kurumlardaki insan kaynakları çalışanlarına, operasyonel İK’dan stratejik iş ortağı olma konusunda ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktadır.

Günümüzde İnsan Kaynakları fonksiyonları hiç olmadığı kadar iş başarısında ve şirket stratejilerinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Şirket üst yönetimleri artık, şirkete değer katan, şirketin geleceğini bugünden hazırlamaya liderlik eden ve şirket iş stratejilerine insan kaynağı boyutunda liderlik yapan insan kaynağı profesyonelleri istemektedirler. Çünkü iş hayatındaki artan rekabet ortamında artık operasyonel İK’cı olmak, hatta standart İK sistemlerini kuran projeci İK’cılar olmak bile  yeterli olmamaktadır.  O halde insan kaynaklarında iş ortaklığı ön plana çıkmaktadır. Bu program sizlere iyi bir İK iş ortağı olmanız için gereken modern ik yetkinliklerini kazandırmaktadır.

Hedef Kitle

Bu programa şu kişilerin katılması tavsiye edilir:

  • Şirketlerin İK ve personel özlük işlerinde çalışan profesyoneller
  • Kariyerlerini İnsan Kaynakları  alanında ilerletmek isteyen kişiler
  • İK departmanları kurma  veya yeniden yapılandırma görevi üstlenen profesyoneller.
  • İK ve Eğitim Danışmanları
  • Şirket sahipleri ve üst düzey yöneticiler
  • Üniversitelerde İK Yüksek Lisansı yapan fakat pratik uygulamaları görmek isteyenler
  • İleride İK sorumluluğu alması planlanan yöneticiler

Eğitimin Amacı

İK İş Ortaklığı (HR Business Partnership) kavramı tam da bu ihtiyaçtan doğmuş ve giderek iş dünyasında yerini alan bir kavram haline gelmiştir .  Modern bir iş ortağı gibi davranan ve şirket stratejisine uygun İK stratejilerine liderlik yapan bir İK’cı olmak,  yeni  bir takım tutum ve becerileri gerekli kılmaktadır.

TBS İK İş Ortaklığı Sertifikasyon Programı, katılımcılarına  modern İK yetkinliklerini kazandırırken aynı zamanda stratejik iş ortaklığını destekleyecek kritik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu programı tamamlayan katılımcılar,   mevcut işlerini stratejik boyutlara taşıyabilecek,  şirketlerin İK departmanlarının yeniden yapılanmasında rol oynayabileceklerdir.  Ayrıca İK alanına geçmek ve bu kariyerlerini bu alanda ilerletmek isteyenler de bu program sayesinde edindikleri yetkinlikler ile İK departmanlarında iş başlama konusunda önemli bir avantaj sağlamış olacaklardır.

PROGRAM YAKLAŞIMI VE YETKİNLİK MODELİ

İnsan Kaynakları iş ortaklığı, tüm İK fonksiyonlarının  işleyişine hakim olmak ve bu  fonksiyonları organizasyonun iş planları ve hedefleri  karşısında  doğru ve etkili bir şekilde kullanmayı gerektiren bir çok zorlayıcı konuyu barındıran bir iştir.

İK iş ortaklığı,  mesleki bilgi beceri, stratejik bakış açısı ve belki de en önemlisi güvenilir bir danışmanlık  duruşunu gerektirmektedir.  Tan Business School,  İK İş Ortaklığını 3 boyutta modellemekte ve TBS İK İş Ortaklığı Sertifikasyon Programı’nı bu model üzerine kurmaktadır.

Ayrıca TBS modelinin dışında  programın  İK yetkinlikleri konusunda,  dünyada en önemli otorite olan Dave Ulrich’in  “HR COMPETENCIES 2016” modelindeki yetkinlikleri de geliştirmek programının hedefidir.

Birbirinden bağımsız konu başlıklarını  bir araya getiren benzer sertifikaların aksine TBS İK İŞ ORTAKLIĞI SERTİFİKASYON PROGRAMI, TBS Modeline ve modern İK yetkinliklerine dayanan bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır


Katılım Koşulları

Bu programa insan kaynakları kapsamındaki (Personel özlük işleri, Ücretlendirme ve Yan Haklar, Eğitim Yönetimi, İşe Alım vb) alanlarda çalışanlar ve insan kaynakları iş ortaklığına geçmek isteyenler ya da bu işi hali hazırda yürüten kişiler başvurabilir.

Bu programda yer alan eğitimler ve  kazandırdığı İK yetkinlikleri aşağıda sunulmaktadır. 

# Modül Adı Eğitmenler
1
Stratejik İK Yönetimi
1 Gün
Erkan Dündar
2
İK İş Ortağı Olmak
1 Gün
3
Entegre Yetenek Yönetimi ve Yetenek Gelişimi
1 Gün
Erkan Dündar
4
Yetenek Kazanımı
1 Gün
5
Toplam Ödül Yönetimi
1 Gün
6
İK'nın Danışman Şapkası ve Koçluk
1 Gün
Banu Parlar
7
Öğrenme Gelişim Sistemleri ve Yönetimi
2 Gün
Erkan Dündar
8
İK’cılar için Değişim Yönetimi
1 Gün
9
CRM’den ERM’e Dönüşüm Liderliği
1 Gün
Devrim Zübeyde Madenoğlu
10
İK'yı Metriklerle Yönetmek
1 Gün
Devrim Zübeyde Madenoğlu
11
IK'cılar için Finans
1 Gün
Yenal KOÇAK
12
İK İş Ortaklığı Atölye Çalışması
1 gün
Erkan Dündar
Yenal KOÇAK
Kurucu Partner - Finans ve Kurumsal Gelişim Alan Lideri
Erkan Dündar
Kurucu Partner - Eğitim ve Kurumsal Akademiler Alan Lideri
Banu Parlar
Koçluk Mentorluk Alan Lideri

Başvuru & Kayıt


Eğitimler hakkında sık sorulan sorulara da göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR